ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

บทที่ 5 สื่อการสอนประเภทวัสดุ

.....................สื่อการสอนประเภทวัสดุ เป็นสื่อที่มีขนาดเล็ก สามารถเก็บบรรจุความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีสื่อวัสดุกราฟิกสื่อการเรียนที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ กราฟิก ได้แก่ ภาพเขียน ทั้งที่เป็นภาพสี ภาพขาวดำ ตัวหนังสือ เส้น และสัญลักษณ์ประเภทวัสดุกราฟิก-แผนภูมิ-แผนสถิติ-แผนภาพ-ภาพพลิก-ภาพชุด-ภาพโฆษณา-แผ่นโปร่งใส......................................คุณค่าของวัสดุกราฟิกเป็นสื่อวัสดุ 2 มิติ ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ทางตา ราคาถูก ครูสามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง สามารถบรรจุความรู้ไว้ในตัวเองและสื่อความหมายได้ทันทีประโยชน์ของวัสดุกราฟิก............-ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจเนื้อหาได้ตรงกัน............-เรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังอย่างเดียว............-ประหยัดเวลา กระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้ดีกว่าลักษณะของวัสดุกราฟิกที่ดี...........-ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีรูปแบบง่ายต่อการรับรู้...........-สื่อความหมายได้รวดเร็วและชัดเจนการออกแบบวัสดุกราฟิก.......... -เหมาะกับลักษณะของผู้เรียน............-ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียนข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกข้อดี...........-แสดงเนื้อหานามธรรมที่ยากต่อการเข้าใจให้เข้าใจง่ายขึ้น...........-สามารถผลิตได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ...........-สะดวกรวดเร็วในการใช้งานข้อจำกัด...........-ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กเท่านั้น...........-การออกแบบและการผลิตไม่ดี อาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจยาก...............................................สื่อวัสดุ 3..............มิติวัสดุ 3 มิติ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความกว้าง ความยาว ความหนาหรือลึก ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริง......................ประเภทของสื่อวัสดุ 3 มิติ...............1.หุ่นจำลอง ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหา.............. 2.ของจริง ควรมีลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และธรรมชาติของผู้เรียน..............3.ป้ายนิเทศ ชื่อเรื่องต้องมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ข้อความเนื้อหา คำเชิญชวน คำแนะนำน่าสนใจ.............4.ตู้อันตรทัศน์ สื่อ3 มิติเลียนแบบธรรมชาติ กระตุ้นความสนใจ วัสดุประกอบฉากสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันสื่อ...............วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วัสดุที่ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป บันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ แผ่นซีดี................................ประเภทของสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์................1.เทปบันทึกเสียง เป็นวัสดุที่ใช้บันทึกเสียงในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถลบและบันทึกได้อีก...............2.เทปวีดีทัศน์ บันทึกเสียงและภาพได้พร้อมกัน สามารถลบและบันทึกใหม่ได้..............3.แผ่นซีดี ใช้บันทึกภาพ เสียง ด้วยระบบดิจิตอลที่สลับซับซ้อน.............4.แผ่นวีซีดี บันทึกข้อมูล อ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ สามารถบันทึกข้อมูลที่เป้นภาพยนต์พร้อมเสียงสเตอริโอได้ถึง 1.44 ล้านบิตต่อวินาที............5.แผ่นดีวีดี มีความคมชัดเทียบเท่าหรือดีกว่าแผ่นเลเซอร์วีดีโอดิสก์............6.แผ่นเอสวีซีดี มีความคมชัดภาพ 576*480 จุดและเสียงสเตอริโอ............7. แผ่นเอ็กซ์วีซีดี เป็นการผสมคุณลักษณะระหว่างวีซีดีรุ่น 2.0 และดีวีดี โดยที่แผ่นเอ็กซ์วีซีดีจะมีอัตราการเสนอภาพ 3.5 ล้านบิตต่อวินาที เร็วกว่าวีซีดีธรรมดา แต่ไม่สามารถใช้เสียงหลายช่องทางหรือมีข้อความบรรยายได้............8.แผ่นเอ็กซ์เอสวีซีดี มีอัตราการเสนอภาพเร็วถึง 9.8 ล้านบิตต่อวินาที มีความคมชัดมากกว่าด้วย สามารถใช้เสียงหลายช่องทางและมีข้อความบรรยายได้